Siedziba firmy

Namysłówska 3b,
46-100 Kamienna
woj. opolskie
POLSKA

kontakt

mail: biuro@lift-polska.pl
mail: serwis@lift-polska.pl
tel: +48 796 388 026
tel: +48 660 749 541

Szkolenia

Zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym i rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych, aby móc w sposób bezpieczny i zgodny z prawem operować maszyny Klaas potrzebne jest uzyskanie odpowiedniego uprawnienia kwalifikacyjnego wydanego przez UDT.
Wieloletnie doświadczenie i najwyższe standardy Lift-Polska Sp. z o.o. są gwarantem realizacji profesjonalnych szkoleń, które kierujemy do naszych klientów i ich pracowników lub zainteresowanych osób trzecich. Organizowany przez nas kurs obejmuje szkolenie teoretyczne oraz praktyczne i kończy się egzaminem składanym przed dwuosobową komisją UDT. Po pozytywnym wyniku egzaminu, Urząd Dozoru Technicznego wydaje uprawnienia operatorskie na okres 5 lat.

Zakres prowadzonych szkoleń obejmuje następujące kategorie uprawnień:

Rodzaj maszynyKategoria uprawnienia
Żurawie na przyczepachII Ż – żurawie przewoźne
Żurawie na samochodach ciężarowychII Ż – żurawie samojezdne
Windy dekarskieWT – wyciągi towarowe
Windy mebloweWT – wyciągi towarowe
Podnośniki koszowe1 P – podesty ruchome

Program szkolenia obejmuje:

1
przepisy prawa dot. UDT
2
zasady bezpiecznej pracy zgodnie z BHP
3
prawa i obowiązki operatora
4
definicje związane z żurawiami wyciągami towarowymi i podestami ruchomymi
5
budowę i zasady działania żurawi, wyciągów towarowych, podestów ruchomych
6
czynności wykonywane przez operatora przed, w trakcie i po pracy żurawi, wyciągów towarowych, podestów ruchomym
7
procedury postępowania w przypadku nieszczęśliwego wypadku
8
pełen zakres obsługi praktycznej maszyn (szkolenie praktyczne)