Kategorie
PODNOŚNIKI KOSZOWE

System sterowania w koszu podnośników Klaas

Zarówno model podnośnika koszowego serii Theo jak i Rudi są wyposażone w ultra nowoczesny system kontroli podnośnika koszowego poprzez programowalny sterownik logiczny ang. programmable logic controler zgodny z normą DIN EN 280. System ten jest produkcji renomowanego producenta i otrzymał autorskie poprawki zgodnie z wizją inżynierów Klaas tak, aby być w pełni dopasowanym to potrzeb podnośników tej marki. Dodatkowo nowoczesna magistrala komunikacyjna typu CAN BUS zapewnia możliwość niezwykle precyzyjnej pracy podnośnika koszowego co w połączeniu z funkcją łagodnego start’u i zatrzymania pozwala na pracę bez niebezpiecznego efektu „kołysania”.

System kontroli podnośnika koszowego został opracowany wyłącznie z myślą o długo godzinnej pracy operatora, czyli przoduje ergonomia i uczuciu kontroli nad pracą maszyny. Dodatkowo kluczowe funkcje podnośnika są jasno opisane i sterowane poprzez wciśnięciu odpowiedniego guzika na panelu sterowania. Wszystkie kluczowe statusy operacyjne pracy podnośnika koszowego są wyświetlane w sposób ciągły na wyświetlaczu panela sterowania w taki sposób, aby operator zawsze z łatwością i bezbłędnie mógl ocenić aktualną sytuację operacyjną maszyny.