Kategorie
ŻURAWIE NA PRZYCZEPACH

System rozstawiania na podporach Klaas

Dwa największa dźwigi na przyczepach Klaas są w standardzie wyposażone w funkcje automatycznego systemu poziomowania, w modelu K21-30 TSR system ten może być zamówiony jako wyposażenie dodatkowe. W wyżej wymienionym wypadku poziomowanie dźwigu i jego przygotowanie do pracy odbywa się w sposób automatyczny po wybraniu przez operatora odpowiedniej funkcji pracy w pilocie zdalnego sterowania. System ten jest szczególnie przydatny, gdy rozstawianie dźwigu odbywa się na nierównym podłożu. Dodatkowo dzięki w pełni hydraulicznemu systemowi podparcia w miarę konieczności istnieje możliwość niezależnej bezstopniowej pracy podpór tak, aby dostosować ich rozstaw do otaczających przeszkód zewnętrznych typu rusztowania, roślinność, ściany itp.. System podporowy dźwigów na przyczepie Klaas wykonany jest w kształcie litery L, a zastosowane w nim długie cylindry podporowe umożliwiają wypoziomowanie dźwigu nawet na terenach o znaczącym kącie pochylenia.

O stabilność już rozstawionego dźwigu dba system ciągłego monitorowania ciśnienia hydraulicznego na podporach, który zarówno w trybie pracy dźwigu jak i podestu roboczego informuje operatora o aktualnym statusie na pilocie zdalnego sterowania. System ten dodatkowo bierze pod uwagę do swojej kalkulacji takie czynniki zewnętrzne jak wiatr i warunki położenie dźwigu względem płaszczyzny ziemi. Pełna funkcjonalność pracy dźwigu jest dostępna wyłącznie gdy wskazanie pomiaru ciśnienia na wszystkich czterech podporach nie wykazuje anomalii. W przypadku zarejestrowania spadku ciśnienia na jednej podporze prędkość pracy masztu spada o 50%, w przypadku spadku ciśnienia na dwóch podporach następuje całkowite zatrzymanie awaryjne dźwigu.