Kategorie
ŻURAWIE NA AUTACH

Koncepcja napędu dźwigów Klaas

K950, K1003 i K1100 są standardowo wyposażone w dwa napędy. Oprócz standardowego dla dźwigów na samochodzie ciężarowym oddzielnego mocnego silnika diesla napędzającego wyłącznie dźwig zainstalowany jest silnik elektryczny 400 V, dzięki czemu operator dźwigu może zawsze wybrać rodzaj napędu w zależności od miejsca i typu prowadzonych operacji.
Silnik diesla jest optymalnie zestrojony ze specyfiką pracy dźwigu pod względem mocy i wydajności oraz zużycia paliwa, dzięki czemu może być ekonomicznie eksploatowany. Ze względu na to, że napęd ten jest całkowicie niezależny od napędu samochodu ciężarowego żywotność tego ostatniego jest zdecydowanie wydłużona ze względu na fakt, że jego praca jest skrócona. Silnik elektryczny jest zasilany prądem elektrycznym o natężeniu 32 amperów. Zintegrowana falownik fazowy zapewnia wymagany kierunek obrotów, eliminując konieczność ręcznego obracania fazy i umożliwiając natychmiastowe użycie dźwigu. Silnik elektryczny pozwala na komfortową pracą bez emisji hałasu i spalin.
Wszystkie pozostałe dźwigi na samochodach ciężarowych są standardowo napędzane oddzielnym silnikiem diesla, pakiet hybrydowy jest dostępny jako dodatkowo płatne wyposażenie opcjonalne. Dla modeli K700 i K750, silnik elektryczny 400 V jest dostarczana oddzielnie. Może być montowany i demontowany w kilku łatwych krokach, a zabieg ten pozwala zapewnić, że żuraw nie przekracza swojej drogowej dopuszczalnej masy całkowitej.