Kategorie
ŻURAWIE NA AUTACH

System rozstawiania na podporach Klaas

Naciśnięcie przycisku na pilocie zdalnego sterowania rozpoczyna proces automatycznego rozstawiania dźwigu na podporach oraz jego samopoziomowanie. System ten jest szczególnie przydatny, gdy rozstawianie dźwigu odbywa się na nierównym podłożu. Dodatkowo dzięki w pełni hydraulicznemu systemowi podparcia w miarę konieczności istnieje możliwość niezależnej bezstopniowej pracy podpór tak, aby dostosować ich rozstaw do otaczających przeszkód zewnętrznych typu rusztowania, roślinność, ściany itp.. System podporowy dźwigów na samochodach ciężarowych Klaas wykonany jest w kształcie litery L, a zastosowane w nim długie cylindry podporowe umożliwiają wypoziomowanie dźwigu nawet na terenach o znaczącym kącie pochylenia.

O stabilność już rozstawionego dźwigu dba system ciągłego monitorowania ciśnienia hydraulicznego na podporach, który zarówno w trybie pracy dźwigu jak i podestu roboczego informuje operatora o aktualnym statusie na pilocie zdalnego sterowania. System ten dodatkowo bierze pod uwagę do swojej kalkulacji takie czynniki zewnętrzne jak wiatr i warunki położenie dźwigu względem płaszczyzny ziemi. Pełna funkcjonalność pracy dźwigu jest dostępna wyłącznie gdy wskazanie pomiaru ciśnienia na wszystkich czterech podporach nie wykazuje anomalii. W przypadku zarejestrowania spadku ciśnienia na jednej podporze prędkość pracy masztu spada o 50%, w przypadku spadku ciśnienia na dwóch podporach następuje całkowite zatrzymanie awaryjne dźwigu.